Ivo Tanis

Regenwater en de openbare ruimte heeft Ivo Tanis (MA) als ontwerper altijd gefascineerd. Om een goed ontwerp te maken is er onderzoek nodig. In zijn ontwerpen en onderzoeken gaat hij in op hoe er in Nederland op een innovatieve, efficiënte en milieuvriendelijke manier kan worden omgegaan met hemelwater. Voor hem is het belangrijk om te kijken naar hoe het hemelwater zo snel mogelijk afgevoerd wordt, opdat mensen hier geen hinder van kunnen ondervinden. Het uitgangspunt is dan ook om het hemelwater aan de oppervlakte te houden en op deze manier het niet alleen tijdelijk op te slaan, maar ook het een bijdrage te laten leveren aan de openbare ruimte. Het Proefstation Midwest in Amsterdam West is de werkplek & het testlab van het buro R&W. Dit is de locatie waar geëxperimenteerd wordt met Rainproof ontwerpen in de buitenruimte. Er worden modellen nagemaakt die worden getoetst om zo te kunnen concluderen wat de beste oplossingen zijn voor regenwateroverlast binnen de bestaande stadsecologie. Zie voor meer informatie: Proefstationmidwest