Participatie-module voor bewonersgroepen:

Ons doel is om groepeerde  bewoners meer invloed en zeggenschap op wat er met hun wijkt gebeurt.  Buro R&W wil dit digitale participatietools aan bewonersgroepen aanbieden. Het is een   geweldige mogelijkheid om makkelijk creativiteit en denkkracht van inwoners samen te brengen. De samenwerking tussen bewoners en de gemeente inclusiever te maken en het voor inwoners leuker en laagdrempeliger te maken om met ons mee te praten en mee te beslissen.

Marco Polo-plein West Amsterdam