• Als tekenaar binnen Buro R&W bestaan zijn voornaamste werkzaamheden uit:
  uitwerken van ontwerpen;
  uitwerken van beplantingsplannen;
  tekenen van details;
  visualiseren van ontwerpen;
  maken van presentaties;
  maken van inventarisaties;
  maken van bestektekeningen;
  schrijven van werkbeschrijvingen en bestekken;
  opzetten van onderhoudsplannen;
  opzetten van ramingen en begrotingen.