office manager

Geeske verricht binnen ons buro de organisatorische & administratieve werkzaamheden om de zaken op het buro efficiënt en soepel te laten verlopen. Bij Geekse kunnen wij en u terecht voor het volgende:

  • Manager Regenwaterplannen
  • Afhandelen van inkomende en uitgaande communicatie (telefoon, e-mail, post,)
  • Beheren van de agenda
  • Bieden van facilitaire ondersteuning
  • Agenderen, voorbereiden en notuleren van besprekingen en vergaderingen
  • Uitwerken van memo’s, brieven, verslagen en rapporten
  • Fungeren als aanspreekpunt, zowel intern als extern
  • Beheren van het archief en contracten
  • Opstellen van facturen
  • Verwerken van personeelsmutaties