Jelijn doet onderzoeker naar het plantsoen aan de  Burgemeester Vening Meineszlaanaan.

Het doel is om daar een klimaattuin van te maken. Door  dit doet ze o.a  regenwater/droogte analyse te maken van
het gebied. Ze zullen zelf o.a. de technische oorzaken (grondstructuur) onderzoeken,
maar ook informatie ophalen over de recente werkzaamheden aan het terrein.
Vervolgens wordt er een regenwaterplan gemaakt en een opzet voor de oplossingen
gemaakt. Een van de meest effectieve manieren om met wateroverschot om te gaan, is
het aanleggen van wadi’s, een groene glooiing waar regenwater wordt opvangen en
langzaam in de grond kan infiltreren. Er zijn nog meer oplossingen denkbaar,
afhankelijk van wat er uit het onderzoek naar voren komt, en die willen we aan de buurt
voorleggen.

104