Hoe kan de huidige stedenbouwkundige planvorming van het ASP worden geoptimaliseerd zodat wateroverlast ten gevolge van hemelwater in het gebied in 2035 kan worden voorkomen én het hemelwater gebruikt kan worden om de energietransitie van het ASP te ondersteunen?

Science Park Amsterdam was lang een grotendeels onbebouwde polder, gelegen tussen de Ringvaart, de ring A10 en de spoorlijn Amsterdam-Weesp. Maar vanaf 2002 is er veel gebeurd. Er zijn woningen gebouwd, waarvan een groot deel voor studenten, en er zijn gebouwen voor universitair onderwijs en onderzoek verrezen. Het gebied heeft zich tot een echte campus ontwikkeld met o.a. het Universum Sportcentrum en horeca. Naast de universiteit, onderzoeksinstituten en bedrijven is er ook steeds meer ruimte voor kunst en cultuur op het Science Park.

Science park 2050

Projectgebied Sceince Park Amsterdam

79