Robuust, Innovatief
& Groen

Wij helpen bij het klimaatbestendig (her)inrichten van de bebouwde omgeving door opgaven en ontwerpen te kwantificeren. Hierdoor maken wij de vertaalslag tussen overheden, ontwerpbureaus, bewoners & projectontwikkelaars.

Onze producten

Participatie

Klik hier voor meer informatie

Onderzoek

Klik hier voor meer informatie

Onze missie

Het komen met een gebiedsgerichte aanpak waarbij water en bodem sturend zijn met oog voor de bewoners. Dit doen we door klimaat-analyses op te stellen waarin we data-driven werken, slimme oplossingen worden aangedragen en ontwerpen toetsten. Zo gaan wij voor u nauwkeurig klimaatbestendig te werk!

Kamerbrief over rol Water en Bodem bij ruimtelijke ordening

Participatie

Bij democratiseringsprocessen halen wij ideeën van bewoners  op en toetsen wij uw voorstellen op draagvlak. Communicatie-platforms en stempagina’s kunnen worden ingezet zodat bewoners worden betrokken conform de nieuwe omgevingswet.

Onderzoek & Analyse

Gebiedseigenschappen worden opgehaald en gevalideerd om inzichten te krijgen in uw plangebied. Locatie-specifieke normen en ambities worden vervolgens opgenomen om de opgave, kansen en beperkingen voor u duidelijk te maken.

Ontwerp & Toetsing

Wij helpen u met het ontwerpen van doelmatige, locatie-specifieke oplossingen voor uw plangebied. Ontwerpen worden door geo-informatiesystemen en bakkenmodellen getoetst om  te valideren dat uw ontwerp voldoet aan norm en ambitie.

Begeleiding uitvoering

In de uitvoeringsfase zorgen wij ervoor dat de implementatie van de maatregelen probleemloos verloopt. Afstemming met alle betrokken partijen wordt gemaakt en de oplevering van een feilloos functionerend systeem wordt gewaarborgd.

Wie zijn wij?

Een interdisciplinair team met een passie voor de stad en het leefbaar maken en houden van haar. Groenblauwe oplossingen aandragen waar mogelijk en het locatie-specifiek toepassen van beschikbare innovaties zijn hierbij ons uitgangspunt. Wij maken opgaven kwantificeerbaar door IT-componenten te koppelen aan fysieke metingen en dit toe te passen op uw projectgebied. In dit proces fungeren wij graag als spin in het web tussen stakeholders. Hierbij krijgen we energie van het betrekken van bewoners.

Met welke partijen werken wij samen

Buro Regen&Water werkt samen met, en in opdracht van o.a.: overheden, bewonersgroepen, vastgoedontwikkelaars, waterschappen, onderzoeksinstituten en woningcorporaties.

We zijn er voor ...

Projectontwikkelaars

Gedurende alle fasen van de ontwikkeling staat Buro Regen&Water projectontwikkelaars bij. Door vanaf het begin van de tender tot het einde van de ontwikkeling betrokken te zijn wordt de klimaatopgave volledig ondervangen. In de tender-fase wordt invulling gegeven aan de klimaatparagraaf. Maatregelen worden op basis van een data driven quick-scan op doelmatigheid getoetst zodat er maximaal kan worden gescoord bij de beoordeling.  Bij het maken van een voorlopig- en definitief ontwerp zijn gedetailleerde inzichten in gebiedseigenschappen cruciaal om ontwerpkeuzes te bevestigen. Aannames uit de quick-scan worden in deze fase gevalideerd en een uitgebreid rapport wordt opgeleverd waarin gebiedseigenschappen duidelijk worden toegelicht. Een Pakket van Eisen (PvE) wordt vervolgens opgeleverd waardoor een waterdicht ontwerp kan worden gerealiseerd.

Kernwaardes

Elke opdracht en samenwerking die wij aangaan vanuit Buro Regen&Water gaat op basis van onze 5 kernwaardes. Deze komen terug in de manier waarop we denken, werken en opleveren.

Betrouwbaar

Buro Regen & Water is een betrouwbaar bureau. Vertrouwen en Integriteit vormen de basis van ons werk en onze samenwerkingen. We zijn benaderbaar voor elkaar, onze partners en klanten en we communiceren open en eerlijk over wat we doen. Ook over onzekerheden of over wat we niet kunnen, zijn we eerlijk. We zijn transparant over onze werkwijze en laten zien hoe we tot oplossingen komen. Zo leveren we wat we afgesproken hebben en kun je erop vertrouwen dat het resultaat altijd van de hoogste kwaliteit is.

Samen

Bij Buro Regen & Water geloven we dat we samen meer kunnen bereiken dan alleen. We geloven in de kracht van het combineren van expertises en we waarderen verschillende meningen. Binnen ons Buro maar zeker ook daarbuiten. We zoeken naar raakvlakken, verbinden disciplines en moedigen betrokkenheid van alle stakeholders aan om tot breed-gedragen en duurzame oplossingen te komen.

Ondernemend

Wij zijn ondernemers. We denken in oplossingen en mogelijkheden. We durven risico’s te nemen, creëren nieuw paden en bouwen bruggen waar nodig. We zijn flexibel en veelzijdig. We zien en benutten kansen om oplossingen te brengen en versnellen. Wij proberen en doen.

Innoveren

Bij Buro Regen & Water zijn we altijd op zoek naar nieuwe ontwikkelingen. We streven ernaar de hoogste kwaliteit te leveren en zijn daarvoor continu op zoek naar innovaties die tot slimmere en betere oplossingen leiden. We zijn nieuwsgierig. Wij innoveren door te combineren, nieuwe toepassingen te ontwikkelen en schaalbaarheid te realiseren.

Passie

Wij werken met volle overgave aan wat wij doen, doordat we doen wat we leuk vinden en waar we energie van krijgen. Wij zijn continu op zoek naar waar ons hart sneller van gaat kloppen. En ons enthousiasme is besmettelijk!