Robuust, Innovatief
& Groen

Wij helpen bij het klimaatbestendig (her)inrichten van de bebouwde omgeving door opgaven en ontwerpen te kwantificeren. Hierdoor maken wij de vertaalslag tussen overheden, ontwerpbureaus, bewoners & projectontwikkelaars.

Onze producten

Participatie

Klik hier voor meer informatie

Onderzoek

Klik hier voor meer informatie

Onze missie

Het komen met een gebiedsgerichte aanpak waarbij water en bodem sturend zijn met oog voor de bewoners. Dit doen we door klimaat-analyses op te stellen waarin we data-driven werken, slimme oplossingen worden aangedragen en ontwerpen toetsten. Zo gaan wij voor u nauwkeurig klimaatbestendig te werk!

Kamerbrief over rol Water en Bodem bij ruimtelijke ordening

Participatie

Bij democratiseringsprocessen halen wij ideeën van bewoners  op en toetsen wij uw voorstellen op draagvlak. Communicatie-platforms en stempagina’s kunnen worden ingezet zodat bewoners worden betrokken conform de nieuwe omgevingswet.

Onderzoek & Analyse

Gebiedseigenschappen worden opgehaald en gevalideerd om inzichten te krijgen in uw plangebied. Locatie-specifieke normen en ambities worden vervolgens opgenomen om de opgave, kansen en beperkingen voor u duidelijk te maken.

Ontwerp & Toetsing

Wij helpen u met het ontwerpen van doelmatige, locatie-specifieke oplossingen voor uw plangebied. Ontwerpen worden door geo-informatiesystemen en bakkenmodellen getoetst om  te valideren dat uw ontwerp voldoet aan norm en ambitie.

Begeleiding uitvoering

In de uitvoeringsfase zorgen wij ervoor dat de implementatie van de maatregelen probleemloos verloopt. Afstemming met alle betrokken partijen wordt gemaakt en de oplevering van een feilloos functionerend systeem wordt gewaarborgd.

Wie zijn wij?

Een interdisciplinair team met een passie voor de stad en het leefbaar maken en houden van haar. Groenblauwe oplossingen aandragen waar mogelijk en het locatie-specifiek toepassen van beschikbare innovaties zijn hierbij ons uitgangspunt. Wij maken opgaven kwantificeerbaar door IT-componenten te koppelen aan fysieke metingen en dit toe te passen op uw projectgebied. In dit proces fungeren wij graag als spin in het web tussen stakeholders. Hierbij krijgen we energie van het betrekken van bewoners.

Met welke partijen werken wij samen

Buro Regen&Water werkt samen met, en in opdracht van o.a.: overheden, bewonersgroepen, vastgoedontwikkelaars, waterschappen, onderzoeksinstituten en woningcorporaties.

We zijn er voor ...

Projectontwikkelaars

Gedurende alle fasen van de ontwikkeling staat Buro Regen&Water projectontwikkelaars bij. Door vanaf het begin van de tender tot het einde van de ontwikkeling betrokken te zijn wordt de klimaatopgave volledig ondervangen. In de tender-fase wordt invulling gegeven aan de klimaatparagraaf. Maatregelen worden op basis van een data driven quick-scan op doelmatigheid getoetst zodat er maximaal kan worden gescoord bij de beoordeling.  Bij het maken van een voorlopig- en definitief ontwerp zijn gedetailleerde inzichten in gebiedseigenschappen cruciaal om ontwerpkeuzes te bevestigen. Aannames uit de quick-scan worden in deze fase gevalideerd en een uitgebreid rapport wordt opgeleverd waarin gebiedseigenschappen duidelijk worden toegelicht. Een Pakket van Eisen (PvE) wordt vervolgens opgeleverd waardoor een waterdicht ontwerp kan worden gerealiseerd.